About Cloud Learning System

About Cloud Learning System

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
QUA CÁC MỐC THỜI GIAN

2007- Hương Việt thành lập

cls image
cls image
cls image

2012 - Mở rộng thị trường toàn quốc

cls image
cls image
cls image

2014 - Phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp tổ chức và sản phẩm mới cho khối giáo dục 

cls image
cls image
cls image

2015 - Sau 8 năm hoạt động, Hương Việt thay đổi diện mạo mới phù hợp với định hướng của công ty theo 3 mảng chính: Sofware - Platform - Solutions  

cls image
cls image
cls image

2017 - Đưa sản phẩm CLS đến doanh nghiệp và tổ chức

cls image
cls image
cls image

TÌM HIỂU THÊM LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN, SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT QUA 2 SẢN PHẨM SAU

cls image
cls image

DÙNG THỬ LÊN ĐẾN 45 NGÀY, HÃY TẠO PORTAL ĐỂ BẮT ĐẦU ĐÀO TẠO NGAY !

support Gửi yêu cầu tư vấn