About Cloud Learning System

About Cloud Learning System

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT
QUA CÁC MỐC THỜI GIAN

2007- Hương Việt thành lập 

cls image
cls image
cls image

2012 - Mở rộng thị trường toàn quốc 

cls image
cls image
cls image

2014 - Phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp tổ chức và sản phẩm mới cho khối giáo dục 

cls image
cls image
cls image

2015 - Sau 8 năm hoạt động, Hương Việt thay đổi diện mạo mới phù hợp với định hướng của công ty theo 3 mảng chính: Sofware - Platform - Solutions  

cls image

2017 - Đưa sản phẩm CLS đến doanh nghiệp và tổ chức

cls image
cls image
cls image

2018 - Thành lập công ty cổ phần tập đoàn Hương Việt

(Hương Việt Group)

cls image
cls image
cls image

2019 - 1200+ cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đã triển khai CLS

cls image

HƯƠNG VIỆT GROUP ĐẦU TƯ VỐN VÀO CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU TẠO RA HỆ SINH THÁI HỌC TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT VIỆT NAM

Lĩnh vực đầu tư

  • CLS - Cloud Learning System
  • Trí Việt
  • Intest
  • Phần mềm số hóa EDM

Lĩnh vực đầu tư

  • Avina - phần mềm E.learning
  • Xuất khẩu phần mềm

Lĩnh vực đầu tư

  • Sản xuất nội dung E.learning
  • Số hóa nội dung E.learning
  • Phân phối nội dung E.learning