Xây dựng nội dung học, thi dễ dàng
Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu khác nhau như video, scorm, pdf, word, excel, png… Doanh nghiệp chủ động thiết lập ngân hàng câu hỏi và tạo các bài thi kiểm tra dưới dạng tự luận hoặc trắc nghiệm như điền chỗ trống, kéo thả, đoạn văn,....
Xây dựng nội dung học, thi dễ dàng
Hệ thống hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu khác nhau như video, scorm, pdf, word, excel, png… Doanh nghiệp chủ động thiết lập ngân hàng câu hỏi và tạo các bài thi kiểm tra dưới dạng tự luận hoặc trắc nghiệm như điền chỗ trống, kéo thả, đoạn văn,....
App mobile riêng biệt
Mỗi doanh nghiệp được triển khai một Ứng Dụng (App) riêng theo yêu cầu trên iOS và Android, nhân viên có thể dễ dàng đăng nhập và học tập mọi lúc mọi nơi.
Quy trình đào tạo tự động
CLS cho phép thiết lập các chương trình đào tạo tự động, đảm bảo việc quản lý vận hành và cấp phát nội dung học tập theo đúng quy trình của doanh nghiệp. Người dạy và người học tự truy cập vào cổng đào tạo, làm theo hướng dẫn đã được thiết lập trước cho từng khoá học. Lịch sử dạy và học trên hệ thống được lưu trữ và báo cáo rõ ràng.
Quy trình đào tạo tự động
CLS cho phép thiết lập các chương trình đào tạo tự động, đảm bảo việc quản lý vận hành và cấp phát nội dung học tập theo đúng quy trình của doanh nghiệp. Người dạy và người học tự truy cập vào cổng đào tạo, làm theo hướng dẫn đã được thiết lập trước cho từng khoá học. Lịch sử dạy và học trên hệ thống được lưu trữ và báo cáo rõ ràng.
Web meeting ổn định
Hệ thống CLS cho phép doanh nghiệp có thể tổ chức nhiều lớp học, cuộc họp trực tuyến cùng lúc nhờ tính năng Web Meeting ổn định. Các tiện ích đi kèm tính năng Web Meeting cho phép học viên phát biểu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video, thảo luận, chia sẻ file tài liệu nhằm nâng cao hiệu quả của việc học và học thông qua tương tác trực tiếp. Ngoài ra, người dạy và người học có thể thể tạo ra các diễn đàn trao đổi dưới mỗi khóa học.
Hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết
Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết qua giao diện Dashboard thân thiện, mang đến cái nhìn toàn cảnh về hoạt động đào tạo nội bộ của doanh nghiệp như số lượng khoá học, số lượng người học, số lượng nhân viên đã qua đào tạo, điểm số và chất lượng của người học và các dữ liệu liên quan khác. Quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi hoạt động đào tạo mọi lúc nọi nơi, kịp thời có những điều chỉnh khi cần thiết.
Hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết
Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết qua giao diện Dashboard thân thiện, mang đến cái nhìn toàn cảnh về hoạt động đào tạo nội bộ của doanh nghiệp như số lượng khoá học, số lượng người học, số lượng nhân viên đã qua đào tạo, điểm số và chất lượng của người học và các dữ liệu liên quan khác. Quản trị viên có thể dễ dàng theo dõi hoạt động đào tạo mọi lúc nọi nơi, kịp thời có những điều chỉnh khi cần thiết.
Tương lai của đào tạo nhân sự là đây
Chúng tôi là đối tác chiến lược giúp đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp bạn phát triển kỹ năng toàn diện