Bài viết - CLS

Nhân sự cần thiết để xây dựng - vận hành một hệ thống e-learning
Để đảm bảo việc vận hành hệ thống e-learning hiệu quả ngoài việc trang bị cơ sở hạ tầng, hệ thống LMS chất lượng thì yếu tố nhân sự có ý nghĩa quan trọng không kém. Bộ phận nhân sự sẽ đảm bảo việc vận hành hiệu quả, bài bản. Để một hệ thống e-learning vận hành sẽ có nhiều vị trí nhân sự đảm nhiệm.
Xem chi tiết
0838392666