TIN MỚI NHẤT

Tạo báo cáo và quản lý đào tạo dễ dàng chỉ bằng vài thao tác trên CLS

Để hỗ trợ giáo viên, cán bộ đào tạo trong công tác tạo lập và nghiên cứu báo cáo một cách tốt nhất, đội ngũ phát triển Hệ quản lý đào tạo trên nền tảng đám mây CLS của Hương Việt Group đã cập nhật thêm một tính năng mới mang tên "CUSTOM REPORT" (BÁO CÁO TÙY CHỌN) mang tính ứng dụng cao. Tính năng CUSTOM REPORT ...

10 Dấu hiệu nên đầu tư ngay một hệ thống LMS?
Có rất nhiều lý lẽ thuyết phục bạn lựa chọn cài đặt một hệ thống quản lý học tập trực tuyến, chẳng ......
Thuê dịch vụ CNTT- Hình thức đầu tư hiệu quả.
40%/năm là tốc độ phát triển của thị trường E.learning Việt Nam trong những năm gần đây. Dễ thấy hệ thống ......