Tính năng Web meeting của Hệ thống CLS có gì nổi bật?

  • 15/01/2018
  • Hệ thống quản lý học tập

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 10 năm, Hương Việt Group chính thức nâng cấp hệ thống CLS thêm 03 tính năng. Trong đó, nổi bật là tính năng “Web- meeting” dùng để họp trực tuyến và tổ chức các lớp học trực tuyến. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục để đào tạo nội bộ và quản lý đào tạo trực tuyến.

Tính năng Web Meeting chính thức được cập nhật trên hệ thống CLSTính năng Web Meeting chính thức được cập nhật trên hệ thống CLS

Sau một thời gian thực hiện xây dựng và phát triển, đội dự án CLS đã chính thức hoàn thiện tính năng Web meeting. Đây là một hệ thống được xây dựng nhằm giúp người dùng có thể học tập và trao đổi thông tin qua lại với nhau thông qua gọi video, chat, gửi file, chia sẻ màn hình… cho phép người dùng tạo các cuộc họp trực tuyến và tạo các bài học trực tuyến khi khóa học đã phát hành cũng như chưa phát hành.

Danh sách các chức năng trong hệ thống bao gồm:

1. Tạo cuộc họp trực tuyến

- Tạo mới cuộc họp: Cho phép người dùng tạo mới cuộc họp gồm tên cuộc họp và thời gian cuộc họp.

- Thiết lập thông tin cuộc họp: Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cuộc họp trực tuyến, đảm bảo tên cuộc họp và thời gian cuộc họp.

- Gán khóa học cho cuộc họp: Cho phép người dùng gán khóa học cho cuộc họp. Mỗi cuộc họp có thể gán cho một hoặc nhiều khóa học

- Gán người dùng cho cuộc họp: Cho phép gán người dùng cho cuộc họp, một cuộc họp có thể gán được nhiều người dùng.

- Gán chủ trì cuộc họp: Người dùng có thể gán quyền chủ trì cuộc họp cho bất kỳ một người trong cuộc họp.

2. Tạo nội dung học trực tuyến

- Tạo mới cuộc họp: Cho phép người dùng là chủ của khóa học tạo mới cuộc họp, cần đảm bảo có tên cuộc họp, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dự kiến

- Thiết lập thông tin cuộc họp: Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cuộc họp trực tuyến, đảm bảo tên cuộc họp, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc dự kiến.

- Gán chủ trì cuộc họp: Người dùng có thể gán quyền chủ trì cuộc họp cho một giáo viên khác.

- Tạo mới các nội dung tham khảo: Bao gồm conference, video, tài liệu, âm thanh, scorm, flash và iframe.

Ngoài ra, các chức năng trong phòng họp bao gồm:

- Tham gia phòng họp: Để bắt đầu họp, chủ trì cuộc họp nhấn nút bắt đầu.

- Gửi yêu cầu phát biểu ý kiến: Cho phép người dùng gửi thông báo đến chủ trì cuộc họp để được phát biểu ý kiến.

- Chỉ định người phát biểu: Chủ trì cuộc họp chỉ định người phát biểu ý kiến.

- Ghi lại video: Cho phép người dùng có thể lưu lại video cuộc họp. Sau đó người dùng có thể download video về máy mình để xem lại.

- Chia sẻ màn hình: Cho phép người dùng chia sẻ màn hình cho nhau. Khi người dùng chọn chia sẻ màn hình, các người dùng khác có thể thấy màn hình hiện tại của người chia sẻ. Điều này rất hữu ích cho việc giảng dạy, sửa lỗi, trình bày.

- Live stream: Cho phép chủ trì cuộc họp quay video trực tiếp trên youtube. Sau khi kết thúc, có thể xem lại video trên youtube.

- Chia sẻ link: Khi chọn chức năng này, chủ trì cuộc họp sẽ chia sẻ video trên youtube, tất cả những người dùng sẽ có thể thấy được video đó.

- Chat: Cho phép người dùng chat với những người tham gia cuộc họp.

- Gửi file: Cho phép người dùng gửi file cho nhau, người dùng có thể tải file về bằng cách kích vào file.

- Tùy chọn số lượng màn hình hiển thị: Chủ trì cuộc họp có thể tùy chọn số lượng hiển thị màn hình của người tham gia họp.

Tính năng Web meeting được áp dụng đối với những khách hàng đăng ký sử dụng gói CLS dạng Professional. Ngoài ra, với những khách hàng nhu cầu sử dụng thêm tính năng này có thể liên hệ với chúng tôi để được tùy chỉnh linh hoạt với mức chi phí hợp lý. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua Hotline: 0912730038/091229003 hoặc truy cập: https://www.facebook.com/clsvn/

Tin liên quan:

CLS là gì?

Hệ thống quản lý học tập của bạn đã bắt kịp xu hướng E-learning mới nhất?

Bạn biết gì về LMS?