Số Hoá Bài Giảng

Dịch vụ số hóa bài giảng tại CLS

Thông thường Doanh nghiệp đang triển khai đào tạo nội bộ theo mô hình truyền thống: giảng viên đứng lớp cùng slide trình chiếu và tương tác slide cùng với học viên trong lớp. Tuy nhiên khi chuyển sang hình thức đào tạo online sẽ không có giảng viên đứng lớp, học viên hoàn toàn tự tương tác với bài học. Vì vậy, toàn bộ tài liệu truyền thống cần chuyển sang định dạng số hoá, để sử dụng trên nền tảng E-learning, các bài giảng cần có nội dung hấp dẫn, sinh động, nâng cao trải nghiệm của học viên, dễ nhớ, dễ học. Nếu quý khách chưa có sẵn nội dung số hoá, hãy tìm hiểu dịch vụ của chúng tôi dưới đây:

Quy trình số hóa bài giảng

Khách hàng cung cấp cho CLS nội dung, format, kịch bản cần đào tạo,…
01
Chuyển giao tài liệu
từ khách
Thống nhất
nội dung
02
CLS gặp mặt và tư vấn cho khách hàng thống nhất về cấu trúc bài giảng, sử dụng định dạng nào cho phù hợp với nội dung, timeline sản xuất bài giảng,
CLS thiết kế bối cảnh, hình ảnh, nhân vật, chuyên viên xây dựng phim để thực hiện số hóa tài liệu trên phần mềm chuyên dụng,
03
Số hóa
tài liệu
Sản xuất
04
CLS tiến hành sản xuất bài giảng
Gửi cho khách hàng phê duyệt và dùng thử
05
Nghiệm thu
sản phẩm
Bàn giao
và hỗ trợ
06
CLS bàn giao sản phẩm số hóa bài giảng cho khách hàng và sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Các định dạng số hóa

Báo giá

Khách hàng của chúng tôi

Thông tin liên hệ
Contact
0838392666