Lĩnh vực hoạt động

Đại học Tài nguyên & Môi trường trở thành trường trọng điểm trong công tác đào tạo cán bộ qua E-Learning
Tận dụng sự phát triển của của công nghệ - Internet, xu hướng phát triển các phần mềm hiện nay là xây dựng các ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, mọi người có thể tìm kiếm thông tin, trao đổi, học tập một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi. E-Learning là một trong những phần mềm đào tạo trực tuy

Dùng thử
Dùng miễn phí mãi mãi
và chỉ nâng cấp khi bạn muốn!
Không cần hợp đồng, quá dễ sử dụng sau 30s, thử ngay!
.cls.vn
0838392666