Triển khai E-Learning cho trường đại học, cao đẳng

Đại học Tài nguyên & Môi trường trở thành trường trọng điểm trong công tác đào tạo cán bộ qua E-Learning
Tận dụng sự phát triển của của công nghệ - Internet, xu hướng phát triển các phần mềm hiện nay là xây dựng các ứng dụng có khả năng chia sẻ cao, mọi người có thể tìm kiếm thông tin, trao đổi, học tập một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi. E-Learning là một trong những phần mềm đào tạo trực tuy
Xem chi tiết
0838392666