VIE
[WEBINAR] HƯỚNG DẪN TẠO GAME TƯƠNG TÁC BẰNG PHẦN MỀM AVINA CHÈN THUYẾT MINH ĐỒNG BỘ HIỆU ỨNG
Buổi hội thảo lần 2 do Hương Việt Group tổ chức với mục đích đáp ứng nhu cầu và mong muốn thiết kế bài gảing E-Learning tốt nhất của thầy cô, đặc biệt phục vụ thi do Bộ giáo dục phát động.

Nổi bật
CLS TẶNG BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ & KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp, HR, L&D, T&D nắm được tình hình về thị trường đào tạo nhân sự và đưa ra các giải pháp phát triển nguồn lực mạnh mẽ, CLS gửi tặng quý anh chị bộ tài liệu về Quản trị nhân lực & Kỹ năng lãnh đạo.
[Talkshow] Làm sao để đào tạo nội bộ doanh nghiệp hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất
Đào tạo nội bộ là hoạt động thiết yếu, giúp củng cố và xây dựng nguồn lực vững mạnh, cho hành trình chinh phục thành công của doanh nghiệp.
[WEBINAR CLS] ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN (LMS) VÀO XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Webinar ứng dụng hệ thống học trực tuyến vào xây dựng tổ chức học tập trong doanh nghiệp giúp bạn nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.

Buổi hội thảo giúp các thầy cô thiết kế bài giảng E-Learning đơn giản và sinh động bằng phần mềm Avina theo cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning và ứng dụng công nghệ thông tin dạy học sáng tạo của Bộ Giáo dục năm 2021.
Chuyển đổi số trong đào tạo và bán hàng là xu thế tất yếu để thúc đẩy và tăng trường trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp bạn đang muốn chuyển đổi số. Sự kiện này giúp doanh nghiệp hiểu đúng và bứt phá nhanh chóng vấn đề của bạn.
Webinar ngày 26/09/2021 do CLS tổ chức đã mang lại rất nhiều giá trị hữu ích cũng như việc ứng dụng thực tế trong xây dựng tổ chức học tập trong doanh nghiệp.
Webinar ứng dụng hệ thống học trực tuyến vào xây dựng tổ chức học tập trong doanh nghiệp giúp bạn nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.
0942353993