VIE
Phát triển nhân tài ở lại BIDV MetLife lâu dài nhờ E-Learning
Việc cập nhật các nền tảng công nghệ, sử dụng hệ thống đào tạo E-Learning giúp nâng cao kỹ năng con người, kỹ năng hợp tác của cán bộ nhân viên đã có sự thay đổi lớn. Điều này cho thấy BIDV MetLife sẽ tiếp tục áp dụng E-Learning vào trong đào tạo nội bộ và đầu tư hơn vào đội ngũ nhân viên.

0942353993