VIE
E-Learning CLS phiên bản 4.0 - Phòng đào tạo nhân sự trong một màn hình!
Phần mềm E-Learning CLS đã nâng cấp thành công lên phiên bản 4.0 đáp ứng mọi nhu cầu trong đào tạo nội bộ dựa trên hàng loạt chiến dịch khảo sát và chăm sóc khách hàng.

Phần mềm đào tạo trực tuyến như E-Learning CLS đã thay đổi hoàn toàn những buổi training lặp đi lặp lại, giúp DN tiết kiệm không ít chi phí từ địa điểm tổ chức cho đến đội ngũ đào tạo.
E-Learning là hoạt động đào tạo trực tuyến thông qua nền tảng internet đang dần trở thành xu hướng phổ biến trong các doanh nghiệp.
Hàng nghìn doanh nghiệp đang chi trả những khoản chi phí khổng lồ cho việc đào tạo nhân sự. Song, ngoài những chi phí có thể tính toán được, còn hàng loạt các chi phí kéo theo mà doanh nghiệp không thể dự toán.
E-Learning là khái niệm không mới, tuy nhiên, các công ty vẫn đang do dự việc áp dụng E-Learning vào đào tạo nội bộ doanh nghiệp.
0942353993