Ứng dụng CLS.Enterprise dùng cho đào tạo nội bộ doanh nghiệp

9 triệu / năm

Basic

 •  Số người dùng tối đa: 200
 •  Dung lượng lưu trữ tối đa: 10 GB
 •  Tính năng
  • + Quản lý nội dung học tập

  • + Lưu trữ khóa học

  • + Phân phối khóa học

  • + Kiểm tra sát hạch đánh giá

  • + Chức năng báo cáo

25 triệu / năm

Standard

 •  Số người dùng tối đa: 200
 •  Dung lượng lưu trữ tối đa: 40 GB
 •  Tính năng
  • + Quản lý nội dung học tập
  • + Lưu trữ khóa học
  • + Phân phối khóa học
  • + Kiểm tra sát hạch đánh giá
  • + Chức năng báo cáo
  • + Báo cáo tùy biến theo đối tượng
  • + Quản lý và tổ chức thi
60 triệu / năm

Professional

 •  Số người dùng tối đa: 200
 •  Dung lượng lưu trữ tối đa: 100 GB
 •  Tính năng
  • + Quản lý nội dung học tập
  • + Lưu trữ khóa học

  • + Phân phối khóa học

  • + Kiểm tra sát hạch đánh giá

  • + Chức năng báo cáo

  • + Báo cáo tùy biến theo đối tượng

  • + Quản lý và tổ chức thi

  • + Web meeting

  • + Quy trình đào tạo tự động

Call

Custom 1

 •  Số người dùng tối đa: Linh hoạt
 •  Dung lượng lưu trữ tối đa: Linh hoạt
 •  Các tính năng được tùy biến riêng
  • + Giao diện tùy biến riêng
  • + Tạo các chi nhánh và công ty con
  • + Khóa đào tạo sử dụng phần mềm CLS.VN (E.learning)
  • + Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo riêng
  • + Triển khai trên máy chủ riêng hoặc hệ thống máy chủ Cloud.
  • + Tổ chức đào tạo và tư vấn sử dụng riêng

Từ người dùng thứ 201 sẽ tính 20.000 VNĐ/ 1 người dùng/ tháng

Mua thêm dung lượng: 75.000 VNĐ/ 1GB/ năm

ỨNG DỤNG CLS.TRADE DÙNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN

Cá nhân

6 triệu / năm
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn học viên

Doanh nghiệp

25 triệu / năm
 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn học viên

Phí quản lý hệ thống: 30% doanh thu

Bao gồm:

 • Hỗ trợ học viên
 • Quản lý thanh toán
 • Vận hành và nâng cấp hệ thống
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019

Quy trình thuê dịch vụ

Bước 1
Chọn gói dịch vụ
Bước 2
Cung cấp thông tin hợp đồng
Bước 3
Xác nhận và ký kết
Bước 4
Thanh toán
Bước 5
Kích hoạt dịch vụ

Quy trình thuê dịch vụ

 • Bước 1 Chọn gói dịch vụ
 • Bước 2 Cung cấp thông tin hợp đồng
 • Bước 3 Xác nhận và ký kết
 • Bước 4 Thanh toán
 • Bước 5 Kích hoạt dịch vụ