Gói dùng thử
Miễn Phí
TÀI NGUYÊN
 • Số người dùng tối đa : 10
 • Dung lượng lưu trữ tối đa: 2GB
TÍNH NĂNG
 • Quản lý nội dung học tập
 • Lưu trữ khóa học
 • Phân phối khóa học
 • Báo cáo đầy đủ chi tiết
Gói tiêu chuẩn
9 Triệu / năm
TÀI NGUYÊN
 • Số người dùng tối đa : 50
 • Dung lượng lưu trữ tối đa: 10GB
TÍNH NĂNG
 • Quản lý nội dung học tập
 • Thi kiểm tra trực tuyến
 • Kiểm tra sát hạch đánh giá
 • Lưu trữ khóa học
 • Phân phối khóa học
 • Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
 • Hệ thống báo cáo đầy đủ chi tiết
 • App mobile
Gói nâng cao
Theo Nhu Cầu
TÀI NGUYÊN
 • Mở rộng số lượng người dùng
 • Mở rộng dung lượng lưu trữ
TÍNH NĂNG
 • Báo cáo tùy biến theo đối tượng
 • Quy trình đào tạo tự động
 • Web meeting
 • App mobile học tập dành riêng cho doanh nghiệp
 • Tên miền riêng