THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHẦN MỀM CLS.VN

Thỏa thuận pháp lý này giữa khách hàng với Công ty TNHH Phát triển Hương Việt (sau đây gọi là Hương Việt) đơn vị sở hữu Phần mềm quản lý đào tạo trên nền tảng đám mây CLS.VN (sau đây gọi là CLS.VN)  quy định các điều khoản trong việc khách hàng sử dụng dịch vụ CLS.VN. Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Bằng cách nhấp chuột để đánh dấu vào nút “Đồng ý”, khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng.

1.Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

- Thuê bao: là việc sử dụng CLS.VN theo hình thức trả phí hàng năm.

- Hệ thống: bao gồm các máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu của Hương Việt tại các data center, được cài đặt các phần mềm hệ thống và phần mềm CLS.VN.

- Phần mềm: phần mềm quản lý đào tạo trên nền tảng đám mây CLS.VN.

- Sub-Portal: là các nhánh của phần mềm được định danh và cấp riêng cho từng khách hàng.

- Dịch vụ: bao gồm việc trả phí thuê bao để có quyền truy cập sử dụng hệ thống thông qua Sub-Portal và các thành phần khác được cung cấp bởi Hương Việt.

2. Dùng thử Dịch vụ (Free Portal)

- Khi khách hàng đăng ký sử dụng thử Dịch vụ phần mềm CLS.VN, Hương Việt sẽ cung cấp miễn phí Dịch vụ cho khách hàng cho tới khi:

a. Hết thời hạn dùng thử

b. Khách hàng chính thức dùng Dịch vụ

- Thời hạn dùng thử miễn phí tối đa là 45 ngày và có thể rút ngắn hơn mà không cần báo trước.

- Hương Việt không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này. Toàn bộ dữ liệu dùng thử của khách hàng sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống khi hết hạn dùng thử.

3. Quy định sử dụng dịch vụ thuê bao

3.1. Quyền lợi của khách hàng

- Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm CLS.VN trong thời gian thuê bao để phục vụ công việc của mình.

- Khách hàng có quyền yêu cầu Hương Việt tư vấn hỗ trợ sử dụng phần mềm theo Điều 4 của thỏa thuận này.

3.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hương Việt

- Hương Việt chịu trách nhiệm cung cấp cho Khách hàng quyền sử dụng phần mềm CLS.VN theo hình thức thuê bao trả tiền hàng năm.

- Hương Việt có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm CLS.VN cho khách hàng sử dụng.

- Hương Việt chịu trách nhiệm bàn giao cho Khách hàng thông tin truy cập hệ thống thông qua email. Khi khách hàng nhận được email bàn giao này thì Hương Việt coi như đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm của mình.

- Hương Việt có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

- Hương Việt có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng theo Điều 4 của thỏa thuận này.

- Hương Việt chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để Khách hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được Hương Việt báo trước lịch thực hiện cho Khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít được sử dụng nhất.

- Hương Việt có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.

- Hương Việt sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng. Hương Việt cam kết:

 • Không sửa đổi dữ liệu khách hàng.
 • Không tiết lộ dữ liệu khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép.
 • Không truy cập vào dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ hỗ trợ.

3.3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng

- Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của Hương Việt ghi trong phần mềm để tổ chức khai thác, vận hành hệ thống phần mềm.

- Thanh toán cho Hương Việt đúng số tiền và đúng hạn.

- Khách hàng chịu trách nhiệm sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Hương Việt công bố trong phần mềm.

- Khi tiếp nhận bàn giao tài khoản truy cập từ Hương Việt, khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản và quản lý mật khẩu của mình. 

- Khách hàng có trách nhiệm:

 • Xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng.
 • Đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.

Hương Việt sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào Dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do quy trình nội bộ khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với Hương Việt về các truy cập trái phép.

- Khách hàng đồng ý không sử dụng, cũng không cho phép sử dụng phần mềm và hệ thống của Hương Việt bao gồm upload dữ liệu, email, viết bài, khóa học hoặc truyền tải dữ liệu cho các mục đích sau:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng hệ thống (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập hệ thống thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm nào).
 • Vi phạm quy định của pháp luật

Hương Việt có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào vi phạm các điều được liệt kê bên trên. Hương Việt không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống Hương Việt thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu được đăng tải và phát tán từ sub-portal của mình.

- Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả các hoạt động vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của phần mềm và hệ thống hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống. Trừ trường hợp khẩn cấp, Hương Việt sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.

- Hương Việt có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của Hương Việt (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho Hương Việt. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. Hương Việt không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.

- Khách hàng không có quyền chuyển nhượng Dịch vụ, thỏa thuận sử dụng hoặc hợp đồng sử dụng Dịch vụ.

4.Tư vấn và hỗ trợ sử dụng

- Hương Việt chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua internet, điện thoại, email, diễn đàn và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website https://cls.vn

- Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng, dịch vụ đào tạo trực tiếp, đào tạo thêm, tái đào tạo hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng,…) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản khi có phát sinh yêu cầu.

5.Đảm bảo bí mật thông tin

Trong phạm vi của thỏa thuận này, thông tin bí mật bao gồm: Dữ liệu của khách hàng, khóa học, bài giảng, chương trình đào tạo, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến Dịch vụ. “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:

 • Được công chúng biết tới.
 • Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ.
 • Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin.
 • Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng

Cả hai bên thỏa thuận:

 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”.
 • Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”.
 • Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

6.Bản quyền phần mềm và dữ liệu

- Hương Việt là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm CLS.VN

- Khách hàng đồng ý rằng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: Bài giảng, khóa học, chương trình đào tạo, giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, logo, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được cung cấp bởi Hương Việt để thực hiện Dịch vụ thuộc sở hữu riêng của Hương Việt được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh dựa trên Dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác Dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

- Việc sử dụng phần mềm hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ như đã liệt kê ở trên, trừ khi việc sử dụng Dịch vụ như được phép tại thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận bổ sung, đều bị nghiêm cấm. Khách hàng có thể chịu phạt và bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam.      

7.Phí sử dụng, thời hạn thanh toán

- Phí sử dụng Dịch vụ là mức phí theo từng gói Dịch vụ được công bố trên website https://cls.vn; trường hợp ký hợp đồng dịch vụ chính thức thì phí Dịch vụ được quy định và thỏa thuận theo hợp đồng.

- Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho Hương Việt trước khi kích hoạt dịch vụ cho lần đầu tiên sử dụng Dịch vụ. Phí thuê bao sẽ được thanh toán trước cho các kỳ Dịch vụ tiếp theo.

- Hương Việt có quyền điều chỉnh phí Dịch vụ lên hoặc xuống theo chu kỳ hàng năm. Mức điều chỉnh không vượt quá 20% mức phí đang áp dụng.  

8.Từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

8.1. Từ chối bảo đảm

- Hương Việt không bảo đảm rằng việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không phát sinh lỗi.

- Hương Việt không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về các điều kiện như sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng, sự hài lòng về mức độ phù hợp của Dịch vụ.

- Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem Dịch vụ hoặc các dữ liệu được tạo ra từ Dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng mục đích sử dụng của mình.

8.2. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

- Trong mọi trường hợp, Hương Việt không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra cho khách hàng có nguyên do phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của Hương Việt.

9.Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:

- Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của Hương Việt.

- Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của Hương Việt.

- Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của Hương Việt làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.

- Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

10.Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận

10.1. Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt tất cả các thuê bao được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp khách hàng dùng thử Dịch vụ mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

10.2. Tạm ngừng

Hương Việt có quyền tạm ngừng việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng trong các trường hợp sau:

- Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Dịch vụ sau khi Hương Việt đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.

- Hương Việt cho rằng Dịch vụ đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối Dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới Hương Việt và những người khác.

- Có yêu cầu của cơ quan chức năng đủ thẩm quyền.

10.3. Chấm dứt thỏa thuận

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hương Việt đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Hương Việt theo quy định tại Điều 7 của thỏa thuận này.

- Hương Việt đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

- Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho Hương Việt bằng văn bản.

Hương Việt không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Hương Việt chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 45 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

11.Điều khoản chung

- Trong quá trình thực hiện nếu khách hàng và Hương Việt ký kết hợp đồng chính thì thỏa thuận này trở thành một phần không tách rời của hợp đồng đó.

- Trong trường hợp hai bên nảy sinh tranh chấp và không thể tự giải quyết được thì cùng đưa ra Toà án dân sự Hà Nội để giải quyết. Phán quyết của Tòa án dân sự Hà Nội là phán quyết cuối cùng mà hai bên bắt buộc phải tuân thủ.