Cloud Learning System

Cloud Learning System

HỆ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY

Chi phí thấp - Triển khai nhanh - Vận hành đơn giản

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NỘI BỘ
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Chi phí thấp - Triển khai nhanh - Vận hành đơn giản

HIỂU VỀ CLS

CLS (cloud learning system) là hệ quản trị đào tạo trên nền tảng đám mây dành cho doanh nghiệp, tổ chức. CLS cho phép quản lý, lưu trữ và cung cấp các khoá học. Đồng thời CLS theo dõi, đánh giá, báo cáo toàn bộ tiến trình về Người dạy, Người học và các khoá học trên hệ thống

cls image
cls image
cls image

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

Quản trị hệ thống là vị trí sẽ quản lý toàn bộ mọi hoạt động xảy ra trên hệ thống đào tạo của doanh nghiệp. Tạo người dùng, phân vai trò người dùng. Duyệt và phát hành nội dung. Đồng thời xem và xuất bản các báo cáo thống kê phục vụ việc đánh giá kết quả đào tạo

Người dạy- người tạo nội dung trong hệ thống tại doanh nghiệp

Người dạy, người tạo nội dung trong hệ quản trị đào tạo trên nền tảng đám mây có nhiệm vụ tạo nội dung các khóa học, tạo các bài test, bài thi... để đưa lên hệ thống

NGƯỜI HỌC TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP

Người học là đối tượng chính hệ thống đào tạo trên nền tảng đám mây hướng tới. Người học sẽ nhận các bài học, các bài thi, bài test và có nhiệm vụ hoàn thành trong thời gian được giao. Kết quả của người học sẽ được hệ thống ghi nhận và xếp loại

DÙNG THỬ LÊN ĐẾN 45 NGÀY, HÃY TẠO PORTAL ĐỂ BẮT ĐẦU ĐÀO TẠO NGAY !

support Gửi yêu cầu tư vấn